TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
23.11 Düz cam imalatı48120 26724621524343219
23.12 Düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi405531 748145914925274620411
23.13 Çukur cam imalatı62270 47645673038659370
23.14 Cam elyafı imalatı31144 12714524312703117
23.19 Diğer camların imalatı ve işlenmesi (teknik amaçlı cam eşyalar dahil)141216 304599759411039816
23.20 Ateşe dayanıklı (refrakter) ürünlerin imalatı54162 9614720954202920
23.31 Seramik karo ve kaldırım taşları imalatı61461 906120311896155417310
23.32 Fırınlanmış kilden tuğla, karo ve inşaat malzemeleri imalatı243110 2637891404293916156
23.41 Seramik ev ve süs eşyaları imalatı68144 30861367125728404
23.42 Seramik sıhhi ürünlerin imalatı45271 32723873866518874
23.43 Seramik yalıtkanların (izolatörlerin) ve yalıtkan bağlantı parçalarının imalatı1244 293461469790
23.44 Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı57 56531081
23.49 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer seramik ürünlerin imalatı1820 263226052390
23.51 Çimento imalatı80843 62231056066253913390
23.52 Kireç ve alçı imalatı106489 724811529810878750
23.61 İnşaat amaçlı beton ürünlerin imalatı686904 952179916549261223112
23.62 İnşaat amaçlı alçı ürünlerin imalatı34112 9611015232502091
23.63 Hazır beton imalatı16011199 1405290731790403843401
23.64 Toz harç imalatı236405 538453544315688565
23.65 Lif ve çimento karışımlı ürünlerin imalatı25151 868419462292496
23.69 Beton, alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı471372 41812289125155912969
23.70 Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve bitirilmesi1298496 462241024883291731169
23.91 Aşındırıcı ürünlerin imalatı53112 6712716854372428
23.99 Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı558987 1067158114682216320619
TOPLAM0

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr