TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
23.11 Düz cam imalatı48131 23127521644513275
23.12 Düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi368524 688139614916268220240
23.13 Çukur cam imalatı67249 56836176918909759
23.14 Cam elyafı imalatı24135 6612719871772492
23.19 Diğer camların imalatı ve işlenmesi (teknik amaçlı cam eşyalar dahil)136241 3116117833118410184
23.20 Ateşe dayanıklı (refrakter) ürünlerin imalatı52163 9421122024513121
23.31 Seramik karo ve kaldırım taşları imalatı58492 1111122712429165918242
23.32 Fırınlanmış kilden tuğla, karo ve inşaat malzemeleri imalatı283109 25787715090103717373
23.41 Seramik ev ve süs eşyaları imalatı68104 27867453394606910
23.42 Seramik sıhhi ürünlerin imalatı43233 26722769396188284
23.43 Seramik yalıtkanların (izolatörlerin) ve yalıtkan bağlantı parçalarının imalatı1032 202953762680
23.44 Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı510 657025116
23.49 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer seramik ürünlerin imalatı1210 82219031261
23.51 Çimento imalatı78779 61930465515242012473
23.52 Kireç ve alçı imalatı103410 46950737178746303
23.61 İnşaat amaçlı beton ürünlerin imalatı688794 969192116571259723241
23.62 İnşaat amaçlı alçı ürünlerin imalatı3099 808514032161883
23.63 Hazır beton imalatı15521176 1321327333904405144752
23.64 Toz harç imalatı232399 480439527215658321
23.65 Lif ve çimento karışımlı ürünlerin imalatı29122 849118262792402
23.69 Beton, alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı457365 43912269673155413528
23.70 Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve bitirilmesi1258522 673261326097304232964
23.91 Aşındırıcı ürünlerin imalatı4899 7312715863932278
23.99 Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı528942 911151413661195519107
TOPLAM0

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr