TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
23.11 Düz cam imalatı55124 30315525224813585
23.12 Düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi418599 760139315621288821265
23.13 Çukur cam imalatı72284 3756388678100911077
23.14 Cam elyafı imalatı38155 16717723792713149
23.19 Diğer camların imalatı ve işlenmesi (teknik amaçlı cam eşyalar dahil)143255 3217288822108411213
23.20 Ateşe dayanıklı (refrakter) ürünlerin imalatı63201 9616625514543469
23.31 Seramik karo ve kaldırım taşları imalatı68500 88799511252147318297
23.32 Fırınlanmış kilden tuğla, karo ve inşaat malzemeleri imalatı235114 2067441134078713203
23.41 Seramik ev ve süs eşyaları imalatı93170 23240365094659377
23.42 Seramik sıhhi ürünlerin imalatı42321 36035276736719888
23.43 Seramik yalıtkanların (izolatörlerin) ve yalıtkan bağlantı parçalarının imalatı1252 463249876704
23.44 Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı68 5542868
23.49 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer seramik ürünlerin imalatı1821 4660267105499
23.51 Çimento imalatı84822 66533235799249913610
23.52 Kireç ve alçı imalatı105492 1113927490610668704
23.61 İnşaat amaçlı beton ürünlerin imalatı707985 932174715592234822008
23.62 İnşaat amaçlı alçı ürünlerin imalatı36110 10010413292791922
23.63 Hazır beton imalatı16221284 1304253928552373239315
23.64 Toz harç imalatı226393 502406501515317853
23.65 Lif ve çimento karışımlı ürünlerin imalatı34184 11712520632812770
23.69 Beton, alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı482379 35011578413149812118
23.70 Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve bitirilmesi1349486 466228725016306831324
23.91 Aşındırıcı ürünlerin imalatı59139 7110619784752781
23.99 Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı6181104 1074117013189208920198
TOPLAM0

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr