TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
23.11 Düz cam imalatı56119 29015725224973585
23.12 Düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi443561 756141516144310221980
23.13 Çukur cam imalatı74279 379628833198610696
23.14 Cam elyafı imalatı36148 14117525672933324
23.19 Diğer camların imalatı ve işlenmesi (teknik amaçlı cam eşyalar dahil)150236 3177148349107610693
23.20 Ateşe dayanıklı (refrakter) ürünlerin imalatı62186 9516123524293223
23.31 Seramik karo ve kaldırım taşları imalatı67498 854102511163147318065
23.32 Fırınlanmış kilden tuğla, karo ve inşaat malzemeleri imalatı238108 2237701210580314021
23.41 Seramik ev ve süs eşyaları imalatı87150 22539663824579204
23.42 Seramik sıhhi ürünlerin imalatı45320 34935677086489892
23.43 Seramik yalıtkanların (izolatörlerin) ve yalıtkan bağlantı parçalarının imalatı1248 463249771694
23.44 Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı69 676910101
23.49 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer seramik ürünlerin imalatı1918 265827655433
23.51 Çimento imalatı81804 63830725934242513407
23.52 Kireç ve alçı imalatı107487 1098786487210668509
23.61 İnşaat amaçlı beton ürünlerin imalatı739989 1003185516202253322971
23.62 İnşaat amaçlı alçı ürünlerin imalatı37115 9111614382982058
23.63 Hazır beton imalatı16561192 1382270429663401540801
23.64 Toz harç imalatı240402 513399526115858169
23.65 Lif ve çimento karışımlı ürünlerin imalatı31171 11111719302712600
23.69 Beton, alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı504384 40712899167162613132
23.70 Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve bitirilmesi1388509 504244826180317332816
23.91 Aşındırıcı ürünlerin imalatı58124 6211418004692569
23.99 Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı5921069 1009115112745199419582
TOPLAM0

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr