TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
23.11 Düz cam imalatı45130 23026021624393244
23.12 Düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi383531 700144215104269420505
23.13 Çukur cam imalatı68258 54344976558979802
23.14 Cam elyafı imalatı26138 6813220381892565
23.19 Diğer camların imalatı ve işlenmesi (teknik amaçlı cam eşyalar dahil)138239 3126147713117610058
23.20 Ateşe dayanıklı (refrakter) ürünlerin imalatı56173 9722423034553252
23.31 Seramik karo ve kaldırım taşları imalatı56510 1111122712505166818345
23.32 Fırınlanmış kilden tuğla, karo ve inşaat malzemeleri imalatı275107 25184914634101616860
23.41 Seramik ev ve süs eşyaları imalatı71106 28167854404647024
23.42 Seramik sıhhi ürünlerin imalatı43229 25523868506088180
23.43 Seramik yalıtkanların (izolatörlerin) ve yalıtkan bağlantı parçalarının imalatı1032 202953162674
23.44 Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı610 667526123
23.49 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer seramik ürünlerin imalatı138 92116926233
23.51 Çimento imalatı80845 62832235860246913216
23.52 Kireç ve alçı imalatı106413 46750637158756302
23.61 İnşaat amaçlı beton ürünlerin imalatı702763 920188416378254322877
23.62 İnşaat amaçlı alçı ürünlerin imalatı33101 819514162291922
23.63 Hazır beton imalatı16001156 1367325533940423845034
23.64 Toz harç imalatı235401 489445536115698431
23.65 Lif ve çimento karışımlı ürünlerin imalatı29138 918818162642397
23.69 Beton, alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı467342 40712069551150613283
23.70 Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve bitirilmesi1256529 674260926068303232918
23.91 Aşındırıcı ürünlerin imalatı48101 6712615633912248
23.99 Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı539922 898154313555201319055
TOPLAM0

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr