TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
18.11 Gazetelerin basımı4027 1092058992881528
18.12 Diğer matbaacılık15041547 1775527042687997461477
18.13 Basım ve yayım öncesi hizmetler82135 268463230510884259
18.14 Ciltçilik ve ilgili hizmetler438 7738292601177
18.20 Kayıtlı medyanın çoğaltılması1847 78227651241036
TOPLAM0