TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Diğer madencilik ve taş ocakçılığı
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
08.11 Süsleme ve yapı taşları ile kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağantaşı (arduvaz-kayraktaşı) ocakçılığı16652073 1536350331196372342554
08.12 Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin çıkarımı17482301 1408457733621524447753
08.91 Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği117600 28777038689066431
08.92 Turba çıkarımı12 017212
08.93 Tuz çıkarımı5166 11412112811721754
08.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı2441459 4370153916310252326449
TOPLAM0

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr