TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01.11 Tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi5793 1455514127816
01.13 Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi4576 74301985942259
01.25 Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi22 0317325
01.41 Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği0
01.45 Koyun ve keçi yetiştiriciliği0
01.46 Domuz yetiştiriciliği0
01.47 Kümes hayvanları yetiştiriciliği331194 24234776866279119
01.49 Diğer hayvan yetiştiriciliği83 511848111
01.50 Karma çiftçilik0
01.61 Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler144377 13414624203283453
01.62 Hayvan üretimini destekleyici faaliyetler128 02018848267
01.70 Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri0
TOPLAM0

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr