TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01.11 Tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi5186 1855609100881
01.13 Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi4577 652720191022290
01.25 Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi11 0110113
01.41 Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği0
01.45 Koyun ve keçi yetiştiriciliği0
01.46 Domuz yetiştiriciliği0
01.47 Kümes hayvanları yetiştiriciliği316168 15432953414346449
01.49 Diğer hayvan yetiştiriciliği72 510787102
01.50 Karma çiftçilik0
01.61 Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler132327 10812719652942869
01.62 Hayvan üretimini destekleyici faaliyetler126 0147228123
01.70 Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri0
TOPLAM0

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr