TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01.11 Tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi67104 1264650114945
01.13 Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi41100 701820451042337
01.25 Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi58 3712314157
01.41 Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği47 14018316220
01.45 Koyun ve keçi yetiştiriciliği0
01.46 Domuz yetiştiriciliği0
01.47 Kümes hayvanları yetiştiriciliği358259 258307985681711515
01.49 Diğer hayvan yetiştiriciliği41 0353461
01.50 Karma çiftçilik0
01.61 Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler165446 12817023743753519
01.62 Hayvan üretimini destekleyici faaliyetler117 216731108
01.70 Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri0
TOPLAM0

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr