TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01.11 Tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi60100 1457473140784
01.13 Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi4887 852620611182377
01.25 Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi47 33856104
01.41 Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği11 10417
01.45 Koyun ve keçi yetiştiriciliği0
01.46 Domuz yetiştiriciliği0
01.47 Kümes hayvanları yetiştiriciliği342223 24833382126399677
01.49 Diğer hayvan yetiştiriciliği83 59877111
01.50 Karma çiftçilik0
01.61 Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler149308 11013319112662770
01.62 Hayvan üretimini destekleyici faaliyetler93 0167220114
01.70 Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri0
TOPLAM0

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr