TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi
TOBB Sanayi Veri Tabanı
Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)
İllere Göre Alt Faaliyet Dağılım Haritası

Lütfen ilgilendiğiniz sektör üzerine tıklayınız.

Üretim KoduFaaliyet Adı
4612 Yakıtların, maden cevherlerinin, metallerin ve endüstriyel kimyasalların satışı ile ilgili aracılar
4671 Katı, sıvı ve gazlı yakıtlar ile bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti
4672 Madenler ve maden cevherlerinin toptan ticareti

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr