TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi
TOBB Sanayi Veri Tabanı
Diğer ulaşım araçlarının imalatı
İllere Göre Alt Faaliyet Dağılım Haritası

Lütfen ilgilendiğiniz sektör üzerine tıklayınız.

Üretim KoduFaaliyet Adı
3011 Gemilerin ve yüzen yapıların inşası
3012 Eğlence ve spor amaçlı teknelerin yapımı
3020 Demir yolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı
3030 Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı
3040 Askeri savaş araçlarının imalatı
3091 Motosiklet imalatı
3092 Bisiklet ve engelli aracı imalatı
3099 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr