TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi
TOBB Sanayi Veri Tabanı
Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması
İllere Göre Alt Faaliyet Dağılım Haritası

Lütfen ilgilendiğiniz sektör üzerine tıklayınız.

Üretim KoduFaaliyet Adı
1811 Gazetelerin basımı
1812 Diğer matbaacılık
1813 Basım ve yayım öncesi hizmetler
1814 Ciltçilik ve ilgili hizmetler
1820 Kayıtlı medyanın çoğaltılması

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr