TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi
TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi
İllere Göre Alt Faaliyet Dağılım Haritası

Lütfen ilgilendiğiniz sektör üzerine tıklayınız.

Üretim KoduFaaliyet Adı
0210 Orman yetiştirme (Silvikültür) ve diğer ormancılık faaliyetleri
0240 Ormancılık için destekleyici faaliyetler

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr