TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veritabanı
İletişim Formu

Ad
Soyad
Kurum
Tel
e-mail *
Öneri / İstekler
* Doldurulması zorunlu alanlar

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
Tel: +312- 218 23 05 - e-posta: bem@tobb.org.tr