Genel Kullanım Alanından Türkiye ya da il bazında

  • herhangi bir ürünü üreten toplam firma sayısına,
  • ürün bazında toplam üretim kapasitesine,
  • imalatçı firmaların faaliyet alanı ve şehirlere göre dağılımı,
  • rapor tarihindeki çalışan sayısına,
  • yabancı sermaye bilgilerine
    Ücretsiz Üyelik Alanından Yukarıdaki bilgilere ek olarak
  • firma ünvan ve adreslerine
  • sanayicilerin kapasite raporu yaptırdığı tüm tesislere ait bilgilere
  • İl ve İlçe düzeyinde ürün bazında en çok üretilen ürünler ve bunları üreten firmalara ulaşılabilir.